dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

ประเภท
ราคา
จังหวัด
อำเภอ

  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
บริการรับฝากขายบ้าน

 รับฝากขายบ้าน บ้านมือสอง  ที่ดิน  คอนโด  ทาวน์เฮาส์ และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ


                  เพิ่มโอกาสปิดการขายได้เร็วขึ้นด้วยบริการของเรา
 
    ท่านสามารถ ฝากขายบ้าน ที่ดิน  อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท โดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆล่วงหน้า ทางเราเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำการตลาด ทำโฆษณาทั้งหมด                                             

                             10 ความคุ้มค่าที่เราให้คุณ 
    

1. โฆษณาฟรีทุกสื่อ : เราจะถ่ายรูปและลงโฆษณาขายทรัพย์สินของท่านใน สื่อต่างๆดังนี้
♦ โฆษณาในเว็บไซต์หลักคือ 
www.Happyhome2009.com  และ www.facebook.com/Happyhome2009/ ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง
♦ และในเว็บไซต์อื่นๆ เช่น ClickThaiHome.com, Kaidee.com,thaihometown.com  และอื่นๆ
♦ ป้ายประกาศหน้าทรัพย์สิน และบริเวณใกล้เคียง
 

2. ประเมินราคาขาย : เราจะหาข้อมูลเปรียบเทียบราคาตลาด และแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อเป็นผู้ตัดสินใจ และร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการกำหนดราคาขาย
 

3. รับผิดชอบทำงานแทน : เราจะเป็นทั้งตัวแทนและที่ปรึกษาของท่าน โดยทำการตลาดและให้บริการผู้ซื้ออย่างครบวงจร เพื่อลดภาระและค่าใช้จ่ายในการขายทรัพย์สินของท่าน โดยแจ้งความคืบหน้าให้ท่านทราบ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 

4. คัดเลือกผู้ซื้อให้ท่าน : เราจะติดต่อและคัดเลือกผู้สนใจซื้อ โดยสอบถามข้อมูลเบื้องต้น และพิจารณาความสามารถในการซื้อ ก่อนพาเข้าชมทรัพย์สินของท่าน
 

5. ป้องกันภัยจากมิจฉาชีพ : เราจะพาลูกค้าผู้ซื้อเข้าชมทรัพย์สิน โดยมีการบันทึกข้อมูลไว้ เพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาในทรัพย์สินของท่าน ซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
 

6. ปิดการขายได้ราบรื่น : เราจะเป็นคนกลางในการเจรจาต่อรอง เพื่อช่วยให้การตกลงซื้อขายทรัพย์สินกันได้อย่างราบรื่นไร้ข้อขัดแย้ง
 
7. จัดทำสัญญาจะซื้อจะขาย : เราจะจัดเตรียมและทำสัญญาจะซื้อจะขายระหว่างท่านกับผู้ซื้อ เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อตกลงและป้องกันข้อโต้แย้งในภายหลัง
 
8. บริการจัดสินเชื่อให้แก่ผู้ซื้อ : เราจะให้คำปรึกษาและประสานงานกับธนาคาร เพื่อจัดสินเชื่อให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สิน รวมทั้งช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจขึ้น
 
 9. คำนวณค่าใช้จ่ายการโอน : เราจะช่วยคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น ภาษีเงินได้ฯ ค่าธรรมเนียมการโอน ภาษีและอากร เพื่อความสะดวกและรักษาผลประโยชน์ของท่าน
 

10. ดูแลการโอนกรรมสิทธิ์ : เราจะประสานงาน ณ สำนักงานที่ดิน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และช่วยให้การโอนกรรมสิทธิ์สำเร็จลุล่วงด้วยดี รวมถึงให้คำปรึกษาและจัดการเรื่องการส่งมอบการครอบครองทรัพย์สิน การโอนสิทธิการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์
 

 

ผลประโยชน์สำหรับ ผู้ฝากขายบ้าน

 • ฝากขายบ้าน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายล่วงหน้า จ่าย...เมื่อขายได้เท่านั้น
 • ไม่ต้องประสบกับปัญหาต่างๆที่จะเกิด ในการขายบ้านด้วยตนเอง
 • ได้รับการประเมินราคาทรัพย์สิน การตั้งราคาขาย และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • ได้รับบริการทำการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • มีตัวแทนให้บริการผู้ซื้อ นำชมบ้าน ให้ข้อมูล และต่อรองราคา
 • มีผู้ดูแลเรื่องการทำสัญญา การจดทะเบียนสิทธิ เพื่อโอนกรรมสิทธิ์


ผลประโยชน์สำหรับ ผู้ซื้อบ้าน

 • ได้รับบริการค้นหาบ้านและทรัพย์สินอื่น จากเครือข่ายตัวแทนฯ
 • มีผู้ช่วยเหลือเลือกบ้านและที่ดิน ในรูปแบบและทำเลตามความต้องการ
 • มีโอกาสเลือกซื้อบ้านและที่ดิน ได้หลากหลาย ในราคาที่เหมาะสม
 • มีคนกลางช่วยดูแลเรื่องเงื่อนไขราคา การจัดทำสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
 • ได้รับคำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อ เพื่อโอกาสที่ดี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 • มีผู้ดูแลเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ ตลอดจนการส่งมอบการครอบครองทรัพย์สิน

 
 
             เอกสารประกอบการใช้บริการฝากขาย
 
        1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีกรรมสิทธิ์ฝากขาย
        2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีกรรมสิทธิ์ฝากขาย 
        3. สำเนาโฉนดที่ดิน (กรณีบ้านพร้อมที่ดิน) 
      4. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ (กรณีห้องชุด)
      5. หนังสือมอบอำนาจในการแต่งตั้งตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน)
 
 
                            รับบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆล่วงหน้า
ค่านายหน้าเพียง 3 % เมื่อมีการซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์เท่านั้น
               ถ้าขายไม่ได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 
                  www.Happyhome2009.com
 
                               บ้าน  เพื่อคุณ
 

 


ชื่อ - นามสกุล :  *
E-mail :  *
โทรศัพท์ :  *
เรื่อง :
ราบละเอียด :


 ศูนย์รวมอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ & ตัวแทนรับฝากขายบ้านมือสอง