dot
dot
dot
dot
dot

ประเภท
ราคา
จังหว้ด
อำเภอ

  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
เทคนิคการเลือกซื้อบ้านมือสอง article

เทคนิคการเลือกซื้อบ้านมือสอง 


ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อ บ้านมือสอง หลายๆ คนคงกำลังสับสน และอาจจะกำลังต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกซื้อบ้านมือสอง และนี่เป็น 8 หลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อบ้านมือสอง

1. ตรวจสอบความต้องการของคุณเอง ว่าสนใจบ้านประเภทใด

2. ระบุทำเลที่ต้องการ
 
3. ควรพิจารณาสภาพแวดล้อมบ้านนั้นๆ ว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไร มีสิ่งอำนวยความ สะดวกต่อชีวิตประจำวันหรือไม่ เช่น ใกล้โรงเรียน ศูนย์การค้า ตลาด โรงพยาบาล ฯลฯ เพื่อการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายในอนาคต
 
4. พิจารณาตัวบ้าน ว่าสภาพเป็นอย่างไร ตรงกับความต้องการหรือไม่ เช่นความเรียบร้อย ของการ ก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า น้ำประปา มีส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซม เช่น หลังคา สีของบ้าน ตัวบ้านทรุดหรือไม่ น้ำท่วมหรือไม่ หรือแม้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มี ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้หรือไม่ แล้วถ้าต้องซ่อมแซมเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ใครคือผู้รับผิดชอบ ผู้ซื้อหรือผู้ขาย

5. กรณีที่จะซื้อที่ดินพร้อมบ้านจัดสรรทาวน์เฮ้าส์ หรืออาคารพาณิชย์ ควรตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยว่า ผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของโครงการ ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารแล้วหรือไม่ โดยตรวจสอบได้จากกรมโยธาธิการ หรือ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานที่ดินจังหวัด แล้วแต่กรณี

6. พิจารณาชุมชน เพื่อนบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ว่าเป็นอย่างไร กรณีที่บ้านอยู่โครงการ จัดสรร ควรสอบถามเรื่องบริการชุมชนจากเพื่อนบ้าน ว่าเจ้าของโครงการหรืองานสา ธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายส่วนกลางเป็นอย่างไร การดูแลรักษาสภาพโครงการสม่ำเสมอ และเหมาะสมหรือไม่

7. ราคาของบ้านมือสองที่เสนอขาย รวมและไม่รวมอะไรบ้าง เช่น 
- ค่าธรรมเนียมโอนบ้าน 2% ของราคาประเมินบ้าน 
- ค่าภาษีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ปกติจะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ขาย 
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3 % ของราคาขายหรือราคาประเมินที่สูงกว่า
- ค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของราคาขาย กรณีนั้นยกเว้น เมื่อผู้ขายเสียภาษีธุรกิจ เฉพาะ จะได้รับการยกเว้นค่าอากรแสตมป์

8. กรณีที่คุณต้องการกู้ซื้อบ้าน ต้องเตรียมเรื่องขออนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านด้วย เอกสารที่ต้องเตรียม 
   เอกสารผู้ต้องการขอสินเชื่อ
1.หนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริง (ธอส.หนังสือรับรองสิทธิสวัสดิการ)
2.สลิปเงินเดือน 3-6 เดือนล่าสุด  / สลิปโบนัส / เอกสารรายรับอื่นถ้ามี
3.เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement)อย่างน้อย 6 เดือน (บัญชีเงินเดือน)
4.สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารฯ (ถ้ามี)
5.เอกสารการแสดงการเสียภาษี ภงด.50 ทวิ ,ภงด. 90/91 ปีล่าสุด
6.เอกสารแสดงรายได้อื่นๆถ้ามี เช่น สัญญาว่าจ้าง, สัญญาเช่า ,บิลซื้อขาย

  เอกสารหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1.สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 ก. หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ถ่ายเอกสารขนาดเท่ากับต้นฉบับ)
2.สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ขาย
3.สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย
4.สำเนาทะเบียนบ้านหลักประกัน
5.แผนที่ตั้งหลักประกัน
 สาระน่ารู้เรื่องอสังหาฯ

เอกสารสิทธิเพื่อการถือครองบ้านและที่ดิน article
การขายฝากคืออะไร article
จำนองคืออะไร article
ผ่อนบ้านให้หมดเร็วมีเทคนิคง่ายๆ ใครก็ทำได้ article
เคล็ดลับการกู้เงินซื้อบ้าน
อยากถอนชื่อผู้กู้ร่วมซื้อบ้าน ทำอย่างไรดี